Soalan – soalan

Pertanyaan Lazim

Apakah Pinjaman Peribadi?

Pinjaman Peribadi adalah pinjaman untuk semua jenis tujuan, dimana ia akan dapat membantu anda memperolehi kehendak dan keperluan anda pada bayaran ansuran bulanan yang diukir khas untuk anda dan tidak membebankan.

Apakah Kriteria ataupun Syarat Kelayakan untuk Pinjaman Peribadi ?

Untuk mendapatkan pra-kelulusan bagi Pinjaman Peribadi, anda mesti:

  • Berumur 18 tahan keatas
  • Berkewarganegaraan Malaysia
  • Mempunyai pendapatan kerap
  • Mempunyai Akaun Bank yang aktif
  • Individu bergaji
  • Profesional atau Bukan-Professional yang Menjawat-Sendiri

Adakah Pinjaman saja memerlukan Cagaran?

Tidak perlu! Pinjaman Peribadi tidak memerlukan cagaran tetapi pekerjaan bergaji anda mesti memenuhi dan menepati syarat-syarat pinjaman kami.

Berapa Jumlah Maksimum Amaun Kelayakan Pinjaman saya?

Mana-mana individu/professional menjawat-sendiri yang bergaji adalah layak untuk Pinjaman Peribadi dan amaun kelayakan pinjaman adalah berbeza mengikut pendapatan semasa individu pemohon.

Tujuan lazim pinjaman peribadi diambil?

Pinjaman Peribadi kami boleh digunakan untuk semua jenis tujuan. Para pelanggan kami lazimnya mengambil Pinjaman Peribadi untuk tujuan pengaturan-semula hutang, peningkatan mutu dan taraf kediaman rumah, pembelian kereta baru dan sebagainya.

Saya adalah Peniaga Perseorangan, adakah Pinjaman Wang dapat membantu?

Ya. Samada anda mempunyai Akaun beraudit ataupun tidak, Pinjaman Wang tetap mempunyai jenis perkhidmatan dan penyelesaian luas yang akan bersesuaian.

Saya adalah seorang penyewa rumah. Adakah Pinjaman Wang tetap dapat membantu?

Ya. Pinjaman Wang mempunyai jenis perkhidmatan yang luas untuk pinjaman dan pengaturan-semula hutang bagi penyewa-rumah dan tuan-punya hartanah.

Berapa lamakah masa yang perlu diambil untuk memproses permohonan pinjaman saya?

Jikalau kesemua maklumat dan dokumen yang diperlukan lengkap, memenuhi syarat dan sah,Pinjaman Wang akan dapat memberi kelulusan dalam masa 1 jam.

Bercakap Terus Dengan Kami?

+6012 – 3456 – 789

AHMAD
Public Relations Manager
Pinjaman.wang
info@pinjaman.wang